Wang, Li, Yong Tang, Kejun Kang, Zhiqiang Chen, Ruiyun Peng, Zhengwei Yang, and Guoquan Liu. 2018. “A HISTORY OF THE STEREOLOGY IN CHINA”. Image Analysis and Stereology 37 (1):9-19. https://doi.org/10.5566/ias.1791.