He, Chenyang, Yan Diao, Xingcong Ma, Shuo Yu, Xin He, Guochao Mao, Xinyu Wei, Yu Zhang, and Yang Zhao. 2024. “A Vision Transformer Network With Wavelet-Based Features for Breast Ultrasound Classification”. Image Analysis and Stereology 43 (2):185-94. https://doi.org/10.5566/ias.3116.