POLISH STEREOLOGY – A HISTORICAL REVIEW

Authors

  • Aneta Gądek-Moszczak Institute of Applied Informatics, Cracow University of Technology
  • Piotr Matusiewicz AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science,

DOI:

https://doi.org/10.5566/ias.1808

Keywords:

historical survey, polish stereologists, quantitative metallography, stereology

Abstract

In the paper, the authors present the history of stereology development in Poland from the 1930s until now. The authors concentrate on the talented scholars whose hard work, dedication, and enthusiasm contributed to popularizing stereological methods of quantitative assessment. From Hugo Steinhaus to now, the evolution and increase in popularity of stereology is briefly shown. The most significant achievements are described in more detail. 

References

Adrian H (1992). Statistical characteristics of selected polyhedra. Acta Stereologica 11:143-55.

Adrian H, Wiencek K (2015). Austenite grain size estimation in structural steels by linear section method. Archives of Metallurgy and Materials 60:2463-9.

Bodziony J (1965a). O pewnych wskaźnikach charakteryzujących geometryczną strukturę skał. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 9:469-.

Bodziony J (1965b). Definicja wielkości ziarn oparta na pojęciu całkowitej krzywizny średniej. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 10.

Bodziony J, Hübner K (1987). Hugo steinhaus - an unknown stereologist? Acta Stereologica 6:69-78.

Bodziony J (1993). Stereology in geosciences: Achivements, difficulties and limitations. Acta Stereologica 12:211-22.

Cwajna J (1994). Quantitative structural criteria of steel quality control. Acta Stereolologica 13:409.

Cwajna J, Richter J, Szala J (1997). Quantitative mettallography and fractography of modern tool alloys. Proc Q-Mat’97, International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, Poland:125.

Cwajna J (2005). Complex procedures of quantitative description of materials microstructure. In: Kurzydlowski KJ, Pakiela Z (eds). Bulk and graded nanometals287-96.

Czarski A, Ryś J (1987). Stereological relationships for lamellar structure. Acta Stereologica 6:567-72.

Czarski A, Skowronek T, Matusiewicz P (2015). Stability of a lamellar structure - effect of the true interlamellar spacing on the durability of a pearlite colony. Archives of Metallurgy and Materials 60:2499-503.

Czochralski J (1935). Metoda ilościowego oznaczenia wtrąceń niemetalicznych (method of quantitative determinatrion of non-metallic inclusions; in polish). Wiadomości Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej 2:34-6.

Czochralski J, Sznuk W (1936). Próby objektywnego określania zawartości wtrąceń niemetalicznych na szlifie, (attempts at an objective determination of contenyts of non-metallic inclusions on amicrosections; in polish). Wiadomości Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa Politechniki Warszwawskiej 3:5-6.

Gadek-Moszczak A, Pietraszek J, Jasiewicz B, Sikorska S, Wojnar L (2015). The bootstrap approach to the comparison of two methods applied to the evaluation of the growth index in the analysis of the digital x-ray image of a bone regenerate. Stud Comput Intell 572:127-36.

Gadek A, Kuciel S, Wojnar L, Dziadur W (2006). Application of computer-aided analysis of an image for assessment of reinforced polymers structures. Polimery 51:206-11.

Gawdzinska K, Malinski M (2005). Study of reinforcement elements distribution exemplified by composite with alsi11 matrix and carbon reinforcement. Metalurgija 44:45-8.

Gądek A (2005). Computer image analysis of bone regenerate in the ilizarov method. Kraków: Fotobit.

Golanski G, Jasak J, Zielinski A, Kolan C, Urzynicok M, Wieczorek P (2017). Quantitative analysis of stability of 9% cr steel microstructure after long-term ageing. Archives of Metallurgy and Materials 62:263-71.

Hübner K (1977). Quantitative characteristics of the shape of graphite precipitates in nodular cast iron. Przegląd Odlewnictwa 3.

Kac M (1974). Hugo steinhaus -a reminiscence and a tribute. The American Mathematical Monthly Mathematical Association of America 81:572-81.

Karpisz D (2008). The use of frontal sinus radiographs image analysis as a base of identifying unknown persons. PhD thesis, Cracow University of Technology, Kraków.

Kraj W (1986). On the spatial orientation of the surfaces of discontinuities in a material. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 34:171-8.

Kurzydłowski KJ, Ralph B (1995). The quantitative description of the microstructure of materials. Florida: CRC Press, Boca Ration.

Latala Z, Wojnar L (2001). Computer-aided versus manual grain size assessment in a single phase material. Materials Characterization 46:227-33.

Latala Z, Tabor Z, Wojnar L (2010). Microtomography of whole trabecular bodies. Osteoporosis Int 21:210-1.

Latała Z (2002). Zastosowanie komputerowej analizy obrazu ultrasonograficznego do badania serca. PhD thesis, Cracow University of Technology, Kraków.

Lis J, Jeziorski L, Lis A (1977). Structural morphology and mechanical-properties of heat-treated steels. Neue Hutte 22:446-51.

Maliński M, Chrapoński J (1997). 3d modelling of polycrystalline grain structure, , parts i and ii. Q-Mat’97, International Conference on the Quantitative Description of Materials Structure 7:433.

Maliński M (2004). Weryfikacja hipotez statystycznych wspomagana komputerowo. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Maliński M, Chrapoński J (2008). Application of point sampled intercept method for quantitative description of anisotropic structures. Materials Science Forum 567-568:157-60.

Matusiewicz P, Czarski A (2013). Spatial distribution of cementite particles in fe-0. 67% c steel. Archives of Metallurgy and Materials 58:631-4.

Mlynarczuk M (2005). Application of image analysis and mathematical morphology in petrography. Przegląd Elektrotechniczny 81:20-5.

Mlynarczuk M, Wierzbicki M (2009). Stereological and profilometry methods in detection of structural deformations in coal samples collected from the rock and outburst zone in the "zofiowka" colliery. Arch Min Sci 54:189-201.

Mlynarczuk M, Habrat M, Skoczylas N (2016). The application of the automatic search for visually similar geological layers in a borehole in introscopic camera recordings. Measurement 85:142-51.

Mlynarczuk M, Skiba M (2017). The application of artificial intelligence for the identification of the maceral groups and mineral components of coal. Comput Geosci-Uk 103:133-41.

Ratajczak T (2005). Mikroskopowe pomiary ilościowe skał – rys historyczny. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Prace Specjalne 27:9-20.

Rożniatowski K (2008). Metody charakteryzowania niejednorodności rozmieszczenia elementów strukturalnych w materiałach wielofazowych, vol. 22. Warszawa: Politechnika Warszawska.

Ryś J (1965). Ocena stosowania ilościowych metod mikroskopowych do określania faz dyspersyjnych w stali. Kraków: AGH.

Ryś J (1970). Wstęp do metalografii ilościowej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Ryś J, Wiencek K (1979). Koagulacja faz w stopach. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Saltykov SA (1958). Stereometric metallography. Moscow: Metallurgizdat.

Skibinski J, Cwieka K, Kowalkowski T, Wysocki B, Wejrzanowski T, Kurzydlowski KJ (2015). The influence of pore size variation on the pressure drop in open-cell foams. Materials & Design 87:650-5.

Skowronek T, Ratuszek W, Chrusciel K, Czarski A, Satora K, Wiencek K (2004). Spheroidization of cementite in pearlite. Archives of Metallurgy and Materials 49:961-71.

Stach S, Cwajna J, Roskosz S, Cybo J (2005a). Multifractal description of fracture morphology: Quasi-3d analysis of fracture surface. Materials Science-Poland 23:567-75.

Stach S, Cybo J, Cwajna J, Roskosz S (2005b). Multifractal description of fracture morphology. Full 3d analysis of a fracture surface. Materials Science-Poland 23:577-84.

Stach S, Lamaza A, Wrobel Z (2014). 3d image multifractal analysis and pore detection on a stereometric measurement file of a ceramic coating. Journal of the European Ceramic Society 34:3427-32.

Stachura S (1995). A comparison of the fracture-behavior of 36crnimo4 steel from industrial heats differing in sulfide type. Journal of Materials Processing Technology 53:781-97.

Steinhaus H (1930). Zur praxis der rektifikation und zum langenbegriff. Berichte uber die Verhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, MAthematisch-Physische Klasse 88:120-30.

Steinhaus H (1932). W sprawie mierzenia długości linij krzywych płaskich. Polski Przegląd Kartograficzny 10:145-53.

Steinhaus H (1938). O optycznej lokalizacji przedmiotów i pewnym jej zastosowaniu. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie 9.

Steinhaus H (1947a). O wskaźniku ukształcenia pionowego. Przegląd Geograficzny 21:113-5.

Steinhaus H (1947b). O wskaźniku zgęszczenia i rozproszenia. Przegląd Geograficzny 21:109-11.

Steinhaus H (1973). Autobiografia. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne XVII 3-11.

Szala J (2003a). Komputerowa analiza obrazu w metalografii ilościowej. Informatyka w Technologii Materiałów 3:41-57.

Szala J (2003b). Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do ilościowej oceny struktury materiałów, vol. 61.

Śmiałowski M (1936). O nowym mikrofotometrze rejestrującym i jego zastosowaniu do ilościowego oznaczenia wtrąceń niemetalicznych Wiadomości Instytutu Metaloznawstwa 3:45-55.

Wejrzanowski T, Grybczuk M, Chmielewski M, Pietrzak K, Kurzydlowski KJ, Strojny-Nedza A (2016). Thermal conductivity of metal-graphene composites. Materials & Design 99:163-73.

Wejrzanowski T, JHaj Ibrahim S, Skibinski J, Cwieka K, Kurzydłowski KJ (2017). Appropriate models for simulating open-porous materials. Image Analysis and Stereology 36:107-12.

Wiencek K (1996). Stereologia zbioru ziarn wypukłych i jej zastosowanie w metalografii. habilitation thesis, AGH University of Science and Technology, Kraków.

Wojnar L (1990). Fraktografia ilościowa : Podstawy i komputerowe wspomaganie badań, vol. 72. Kraków: Cracow University of Technology.

Wojnar L (1992). Unbiased estimation of fracture surface area. Acta Stereologica 11:651-6.

Wojnar L (1999). Image analysis: Applications in materials engineering. USA: CRC Press Boca Raton.

Wojnar L, Kurzydlowski KJ, Szala J (2002). Praktyka analizy obrazu. Kraków: Polish Society for Stereology.

Wojnar L, Kurzydłowski KJ, Szala J (2004). Quantitative image analysis. Asm handbook Metallography and Microstructures (ASM International). p^pp 403-27.

Downloads

Published

2017-12-18

How to Cite

Gądek-Moszczak, A., & Matusiewicz, P. (2017). POLISH STEREOLOGY – A HISTORICAL REVIEW. Image Analysis and Stereology, 36(3), 207–221. https://doi.org/10.5566/ias.1808

Issue

Section

Review Article